Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Kurs pilotów - program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA – PILOT WYCIECZEK

KURS PILOTÓW WYCIECZEK
Zdobądź licencję pilota!
więcej
 
Program kursu przygotowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60 poz.302).
 
PROGRAM:
 
1. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie, liczba godzin: 6:
Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki, historia turystyki;
Organizacja turystyki na świecie;
Formy turystyki, rynek turystyczny; pojęcie produktu turystycznego;
Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna rządowa i samorządowa oraz branżowa, organizacje turystyczne, system „it”, przedsiębiorstwa turystyczne;
Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki.
 
2. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym, liczba godzin: 6:
Ustrój społeczno-ekonomiczny i polityczny;
Struktura władzy w Polsce, polityka rządu, polityka zagraniczna;
Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne Polski;
Unia Europejska - historia, idea, kraje członkowskie, zasady działania, wspólne instytucje UE;
Polska w Unii Europejskiej.
 
3. Obsługa ruchu turystycznego, liczba godzin: 36, w tym 12 ćwiczeń:
Zasady programowania imprez turystycznych;
Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami;
Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez turystycznych;
Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych;
Specyfika obsługi wybranych grup narodowościowych;
Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej itp.;
Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe;
Zasady rozliczania imprez turystycznych;
Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy;
Rodzaje i specyfika transportu turystycznego;
Warunki uczestnictwa i rezygnacji;
Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów;
Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych;
Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej.
 
4. Geografia turystyczna Polski i Europy, liczba godzin: 40, w tym 20 ćwiczeń: 
Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie;
Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota, nawigacja GPS;
Dostępność komunikacyjna Polski;
Atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów kraju;
Główne miasta i regiony turystyczne Polski i Europy;
Pozaeuropejskie cele podróży Polaków, regiony wypoczynkowe oraz trasy krajoznawcze i specjalistyczne;
Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce.
 
5. Historia kultury i sztuki, liczba godzin: 20: 
Zarys historii kultury i sztuki - style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie;
Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci, centra pielgrzymkowe itp.;
Skarby kultury w Polsce i na świecie (lista UNESCO);
Religie w Polsce i na świecie w zarysie - miejsca pielgrzymkowe, wyznania;
Mniejszości narodowe w Polsce - główne ośrodki.
 
6. Interpretacja dziedzictwa, liczba godzin: 6, w tym 3 ćwiczeń:
Formy i zasady interpretacji, interpretacja w pracy pilota, scenariusze interpretacji dla wybranych miejsc i tematów, rekwizyty.
 
7. Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne liczba godzin: 10, w tym 4 ćwiczeń:
Turystyczny Kodeks Etyczny;
Prawa i obowiązki pilota wycieczek;
Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych;
Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy;
Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek;
Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami;
Umowy zawierane w turystyce;
Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe;
Opieka konsularna;
Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów;
Protokoły szkód.
 
8. Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce liczba godzin: 6:
Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych;
Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc;
Skład podstawowej apteczki.
 
9. Pilot a grupa liczba godzin: 20, w tym 10 ćwiczenia:
Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą;
Procesy grupowe i techniki negocjacji;
Cechy psychofizyczne pilota wycieczek;
Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu;
Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja;
Zasady sporządzania protokołów zdarzeń - przykłady;
Emisja głosu - warsztaty, praca z mikrofonem;
Animacja czasu wolnego turystów; w tym elementy animacji - propozycje zajęć;
Elementy savoir-vivre’u i protokołu w biznesie.
 
10. Szkolenie praktyczne 4 dni:
1) wycieczka krajowa jednodniowa, Podlasie, np. Białowieża lub Szlak Tatarski;
2) wycieczka zagraniczna, dwudniową z jednym noclegiem w obiekcie hotelowym, np. Wilno lub Druskienniki;
3) zajęcia jednodniowe w miarę możliwości w porcie lotniczym, promowym, procedury odpraw, logistyka; w przypadku braku możliwości odbycia zajęć w porcie lotniczym, promowym - aranżacja tych zajęć w terenie;
 
RAZEM:
- 150 godzin szkoleniowych, w tym 53 godzin ćwiczeń.
- plus 4 dni szkoleń praktycznych.
 
KURS PILOTÓW WYCIECZEK
Zdobądź licencję pilota!
więcej
 

 
 
Poprzedni program, aktualny do marca 2011 r.

Przedmiot

Zakres tematyczny

Ilość godzin (w tym ćwiczeń)

Przemysł turystyczny  w Polsce i na świecie

Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki; Przedsiębiorstwa i organizacje turystyczne i paraturystyczne w Polsce i w świecie; Struktura rodzajowa turystyki; pojęcie produktu turystycznego, Organizacja turystyki w Polsce – rola i zadania władz terytorialnych i państwa; Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki.

6

(4 ćw.)

Struktura społeczno – polityczna Polski. Polska na tle Europy i świata

Struktura władzy w Polsce, polityka rządu itp. Znaczenie zagadnień społeczno-politycznych w obsłudze grup turystycznych; Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne; Polska w Unii Europejskiej.

 4

Obsługa ruchu turystycznego

 

Zasady programowania imprez turystycznych; Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami; Zasady odpraw grup turystycznych, dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych; Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych; Zasady rozliczania imprez turystycznych; Warunki uczestnictwa i rezygnacji; Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów.

 

Specyfika obsługi wybranych grup narodowościowych; Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej itp. Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe; Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy; Dostępność komunikacyjna Polski; Rodzaje i specyfika transportu turystycznego; System informacji turystycznej w Polsce;

 

Praca pilota w basenie Morza Śródziemnego oraz na dalekich, egzotycznych kierunkach

18

(8 ćw.)

 

 

 

 

 

 

18

(4 ćw.)

 

 

 

 

 

 

Razem 36

(12 ćw.)

Geografia turystyczna Polski i Europy. Historia kultury i sztuki

 

Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie; Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu; Zarys historii kultury i sztuki - style architektoniczne, ważniejsze obiekty w Polsce i w Europie; Walory turystyczne Polski i wybranych regionów Polski; Główne miasta i regiony turystyczne Polski; Główne miasta i regiony turystyczne Europy; Najważniejsze szlaki turystyczne w Polsce; Ciekawe skanseny, muzea, miejsca pamięci, centra pielgrzymkowe itp. Skarby kultury w Polsce i Europie (lista UNESCO). Religie w Polsce i na świecie w zarysie – miejsca pielgrzymkowe, wyznania; Mniejszości narodowe w Polsce – główne ośrodki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem 30

(10 ćw.)

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

 

Turystyczny Kodeks Etyczny; Prawa i obowiązki pilota wycieczek; Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych; Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe; Opieka konsularna;

 

Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy; Umowy zawierane w turystyce; Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek; Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami;  Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów, protokoły szkód

4

 

 

 

 

 

 

8

(4 ćw.)

 

 

Razem 12

(4 ćw.)

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona

zdrowia

 

Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych; Podstawowe zasady ochrony zdrowia w turystyce, pierwsza pomoc; Skład podstawowej apteczki.

4

(4 ćw.)

 

Pilot a grupa

Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą; Procesy grupowe i techniki negocjacji; Cechy psychofizyczne pilota wycieczek; Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu; Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja, praca z mikrofonem; Postępowanie pilota w sytuacjach nadzwyczajnych; Zasady sporządzania protokołów zdarzeń – przykłady; Emisja głosu – warsztaty; Animacja grupy; Elementy savoir-vivre’u i protokołu w biznesie; Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej.

28

(10 ćw.)

Zajęcia praktyczne

Wycieczka krajowa

Wycieczka zagraniczna

1 dzień
2 dni (z noclegiem)

Wycieczka do Armenii, Górski Karabach, Erwań. Zwiedzanie Armenii, wycieczki objazdowe