Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Sesja poprawkowa
2008-08-21 10:08:05

Już niebawem rozpocznie się maturalna sesja poprawkowa. Będzie trwać od 25 do 29 sierpnia. Świadectwa maturalne wręczone zostaną 22 września.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży (obejmuje dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie), ma zgłoszenia od ponad 3 tys. maturzystów. W części pisemnej najwięcej egzaminów poprawkowych będzie z języka angielskiego, polskiego i biologii.

W tym roku po raz pierwszy maturzyści, którym nie udało się w maju, mogą poprawić wyniki egzaminu jeszcze w tym samym roku. Dzięki temu zdarzą jeszcze na końcówkę tegorocznej rekrutacji. W poprzednich latach musieli czekać cały rok. Poprawiać mogą ci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Terminy sesji poprawkowej ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83 poz. 562 ).

Egzamin odbędzie się w następujących terminach:
Egzamin pisemny: 26 sierpnia 2008 roku, początek godz. 9.00
Egzamin ustny: 25 – 29 sierpnia 2008 roku.

Zdający przystępują do egzaminu w macierzystej szkole.

Zobacz też:
Wszystko o maturze

Matura 2008, podsumowanie wyników